VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, barvy, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Potvrzení o přijetí objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
4) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží odesíláme v rámci České republiky a Slovenska .Při přepravě v rámci ČR je základní cena dopravy 100,- Kč (dopravujeme firmou Geis  www.baliky.cz)
Při přepravě na Slovensko činí cena dopravy 6,- EUR (na Slovensku dopravuje DHL/Xpress.sk)
5) DODACÍ LHŮTA
Zboží většinou expedujeme následující den po obdržení objednávky.
Dodací lhůta tedy závisí hlavně na rychlosti dopravy.
Při zaslání na dobírku v rámci ČR trvá doprava většinou 1-2 dny. Při zaslání na Slovensko se jedná o 2-7 dní.
Cenu dobírky zasílané na Slovensko vybírá dopravce ve Eurech (částka se vypočítává dle aktuálního kurzu).
V případě, že zboží není skladem, Vás budeme informovat.
6) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě potřeby Vám nepoužité, nepoškozené zboží v originálním balení vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.
7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena (bez poštovného):
- odešlete dopis na místo reklamace (naši adresu) s textem:
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Úplná adresa, telefon, datum a podpis
- zboží doručte do 14 dní na naši adresu
- zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit.
- tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky apod.)
- při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží odešleme převodem na váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
8) REKLAMACE A ZÁRUKA
Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace se řeší dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů, vše ve znění novel.
8a) Reklamace dopravy, poškození nebo ztráty při dopravě

Všechny zásilky jsou pojištěny. Při převzetí zásilky je kupující povinnen prohlédnout zboží tak, aby zjistil jeho případné poškození nebo vady. Především ihned s doručovacím pracovníkem zkontrolovat celistvost a neporušenost zásilky. V případě, že je obal nějakým způsobem poškozen, zkontrolujte ihned obsah a případné poškození/ztrátu zboží uveďte do přebíracího dokumentu a nechte jej potvrdit i doručovacím pracovníkem. Pokud byste až po rozbalení nepoškozené zásilky zjistili jakékoliv poškození obsahu, neprodleně (nejpozději do druhého dne od převzetí) poškození nahlaste na náš e-mail cykloferda@seznam.cz.cz později uplatněné reklamace, nebo reklamace uplatněné jiným způsobem, nelze brát zřetel.
8b) Reklamace a záruka zboží
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady zboží je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. POZOR zboží nesmí být po zjištění závady dále používáno!
Záruka se nevztahuje především na:
a) vady vzniklé běžným opotřebením při používání (např. ojetí brzdových špalků, vytahání řetězu, odření laku ...)
b) nesprávným použitím výrobku
c) použitím výrobku v nevhodných podmínkách
d) použitím výrobku k jinému účelu, než ke terému byl určen
e) nesprávným skladováním
f) nedostatečnou údržbou nebo nesprávným nastavením výrobku
g) kolizí nebo přetížením výrobku
h) vady způsobené neodbornou montáží
i) poškození vzniklá mechanickým způsobem (odření, nárazy ....)
j) poškození živly
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a telefon
4) přiložte také doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. technicky náročné výrobky, elekronika ...., Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
9) ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE
1) Prodávající se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby - technické specifikace a obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter.
2) Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
3) Prodávající nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím těchto stránek.
4) Prodávající nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem, ukončením nebo přerušením činnosti.
10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a dodržujeme zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.
2) Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvního přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k doručení zásilek
3) Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele internetového obchodu.
4) Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.
11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.
2) Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek/reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
3) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01. 2010.

provozovna:
CykloFerda.cz
Dopravní 736
463 11 Liberec 
te.: +420 724 272 953
icykloferda@seznam.cz
http://www.cykloferda.cz
IČO: 867571148
DIČ: CZ8206282590 
Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- zák. č. 367/2000 Sb., novela Občanského zákoníku
- zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
- zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoník
a související právní předpisy


Výrobci